Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Κοινωνία της Πληροφορίας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)

Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας