Έργα σε εξέλιξη

  • Βιολογικός καθαρισμός και επαναχρησιμοποίηση νερού σε συγκρότημα κατοικιών.
  • Υβριδικό Γεωθερμικό σύστημα κλιατισμού σε κατοικία. Γαργαλιάνοι

Μελέτες σε εξέλιξη

  • Ανάπλαση Πάρκων / Δημόσιων χώρων αναψυχής
  • Έξυπνο σπίτι στο Κεφαλάρι
  • Μεγιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης παραδοσιακών κατοικιών
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Εισαγωγική Μελέτη κατασκευής αγκυροβολίου ανοιχτής θάλασσας. Πάρος